Giáng sinh lung linh
 
 

Thể lệ

1. Người dự thi:

Cuộc thi được mở ra cho công dân nước Việt Nam, không giới hạn độ tuổi.

Người tham gia phải điền thông tin chính xác của mình vào phần đăng ký, bao gồm: Họ và tên, địa chỉ, số điện thoại, e-mail. Một người có thể gửi dự thi nhiều ảnh.

2. Quy cách ảnh:

Tác phẩm dự thi là ảnh chụp bằng điện thoại di động và phải điền đủ các mục thông tin: Tên tác giả, Tên ảnh, Chú thích và thiết bị chụp.

Kích thước: chiều rộng tối thiểu 2.048 pixel (đối với ảnh ngang), chiều dài tối thiểu 2.048 pixel (đối với ảnh đứng). Dung lượng file tối thiểu 1MB.

Ảnh có thể qua chỉnh sửa nhỏ như cắt, chỉnh sáng, màu, độ tương phản… nhưng không làm thay đổi nội dung cơ bản.

Ảnh dự thi phải là tác phẩm của người đăng ký dự thi, không bị tranh chấp tác quyền, thương hiệu và quyền sở hữu trí tuệ với bất kỳ ai. Ban tổ chức có quyền yêu cầu kiểm tra ảnh gốc trong trường hợp có khiếu nại về bản quyền, quyền thương hiệu, quyền sở hữu ảnh được đăng.

Không chấp nhận:

  • Ảnh chụp cận cảnh các công trình nghệ thuật, kiến trúc, tượng, tranh.
  • Ảnh mang tính khiêu dâm, ảnh bêu xấu người khác hay những nội dung không phù hợp thuần phong mỹ tục Việt Nam.
  • Ảnh đã được đóng dấu bản quyền (watermark).

Ban tổ chức giữ quyền lựa chọn và đăng tải ảnh trên trang chương trình.

3. Quyền sử dụng ảnh:

Ban tổ chức có quyền xuất bản và sử dụng ảnh dự thi cho mục đích quảng bá cuộc thi mà không cần thêm bất kỳ một chi phí nào

4. Hạn chế trách nhiệm:

Ban tổ chức không chịu trách nhiệm khi ảnh gửi tới chương trình bị hỏng, biến dạng hay thay đổi chất lượng do đường truyền hoặc sự cố mạng Internet.

Ban tổ chức không chịu trách nhiệm khi cuộc thi bị hủy bỏ hoặc hoãn vì lý do bất khả kháng.